Odpowiedz na pytania


Miasto Sopot zaprasza do udziału w ankiecie poświęconej aktualnym i przyszłym działaniom rowerowym. Celem ankiety jest poznanie oczekiwań mieszkańców wobec polityki rowerowej miasta. Udział w ankiecie jest całkowicie anonimowy, mogą w niej brać udział zarówno mieszkańcy Sopotu jak i osoby spoza miasta. Pola oznaczone gwiazdką są polami obowiązkowymi.
Jak często porusza się Pan(i) rowerem po mieście?*
W jaki sposób najczęściej korzysta Pan/i z roweru?*
Które z poniższych działań mogłoby skłonić Pana/Panią do częstszego korzystania z roweru?*Miasto Sopot przymierza się do przebudowy Nadmorskiej Trasy Rowerowej. Które z poniższych prac, w przypadku Nadmorskiej Trasy Rowerowej są Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne?

Miejsce na ewentualne uwagi do pkt 4:
Miasto Sopot przymierza się do przebudowy leśnych tras rowerowo-rekreacyjnych. Które z poniższych działań są Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne w kontekście leśnego ruchu rowerowego?
Miejsce na ewentualne uwagi do pkt 5:
Proszę wskazać miejsca w Sopocie, w których Pana/i zdaniem brakuje parkingów rowerowych, a których montaż ułatwiłby poruszanie się rowerem. Można wskazać jedno miejsce lub więcej.*
Proszę wskazać najbardziej Pana/i zdaniem potrzebne działanie rowerowe (lub inwestycję) w Sopocie, które usprawniłoby komunikację rowerową w mieście.

W tym punkcie należy wpisać własne propozycje działań.
Płeć.*

METRYCZKA

Wiek.*

METRYCZKA
Miejsce zamieszkania/stałego pobytu.*

METRYCZKA

Studenci zameldowani poza Trójmiastem proszeni są o wskazanie miejsca tutejszego zamieszkaniaJeżeli chce Pan/i otrzymywać informacje o aktualnych działaniach rowerowych, imprezach i konsultacjach społ. prosimy o podanie swojego adresu mailowego. Jeśli nie, prosimy pozostawić pole puste.

 

Dziękujemy za oddanie głosu w ankiecie.